Till toppen

Pröva på Skate i Farsta varje onsdag

23 juli, 2016 av Bengt Sahlin

i ett samarbete mellan föreningen Roofy safety Ambassadörer, Rödakorskretsen Enskede-Farsta och Tuben så har det skapats en aktivitet Pröva på skate för ungdomar. Det är en aktivitet som i första hand riktats till nyanlända men alla kan få komma. Första dagen den 13 juli kom ett tiotal. Andra dagen ett tjugotal. Det är gratis att få låna och få instruktion från våra RS ambassadörer. Denna aktivitet kommer att fortsätta under sommaren. Sedan blir det i ändringar i programmet för vilken dag och tid som aktiviteten fortsätter.13 juli nr 2

13 juli

13 juli nr 6

13 juli nr 7