Till toppen

Roofy styrelsebeslut den 6 december 2016

7 december, 2016 av Bengt Sahlin

Föreningen Roofy Safety Ambassadörers styrelse beslutade igår att lämna in en ansökan om medel till Arvsfonden med bl.a. NTF som samarbetspartner. Säkerheten för sparkcykelåkare, skateboardsåkare och hoverboardsåkare. Målgrupp förskola och grundskolan. Ett treårigt projekt som vi hoppas få beslut om i februari.

Vidare beslutade styrelsen lägga en motion till Skateboardsförbundets årsmöte om säkerheten och miljön i skatehallar. Föreningen har också förberett en fullskalig ansökan med budget och hoppas att SSF årsmöte i april behandlar motionen.
Föreningen har ännu ej fått beslut från Skandia ”Ideer för livet” angående projektet Skateboard för alla som riktar sig till funktionshindrade.

img_7035